אני רואה "יש הרבה אנשים לחכות, נסו שוב '' כשממלאים את הגבישים שלי. מה המשמעות?

עקוב