מדוע סכום 'היתרה הכוללת' אינו זהה לסכום 'היתרה הזמינה'?

עקוב