מדוע בקשת הנסיגה החינמית שלי מציגה 'החזר כספי'?

עקוב